تبلیغات

خبر خبر

"سامانه پیام رسانی هدیه آسمانی افتتاح گردید"

جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود به این شماره پیامک دهید:

68  2060  2060  5000

منتظر نقطه نظرات شما هستیم

 

سامانه جدید هدیه اسمانی:

 

38  2040  2040  5000

 


حدیث ما


آخرین ارسال های تالار
ترجمه قرآنی 4

{ترجمه ی قرآنی}

کلماتی  که برای شما آشنا هستند (3)

کلمه                     معنی                  تعداد

اَشکُر       شکر می کنم، تشکر می کنم     3

اِصباح                صبح، اول روز                1

اَصحاب                 یاران، پیروان             78

اَظلم               ستمکارتر                   16

اَعرِض                روی بگردان              11

اَعلَم                  داناتر                  49

اعمال                   کارها                41

اَعمی      نابینا، کوردل، جمع:عمُی، عُمیان         21

اَقدام            پاها، گامها، جمع قدم           8

اَقرَب            نزدیک تر، نزدیکترین           19

اَکفُر           کفر می ورزم، ناسپاسی میکنم          2

اَکبَر                   بزرگتر                 23

اَکثَر                   بیشتر                  80

اَلسِنَه         زبانها، جمع لسان             25

اَلوان             رنگها، جمع لون           9

اُمَّه              امت، گروه               51

اِمتَحَنَ                 امتحان کرد، آزمود             1

اَمر           فرمان، کار، موضوع             153

اَمَرتَ          امر کردی، فرمان دادی         2

اَموات       مردگان، جمع مَیِّت               21:: لینک ثابت
ن : hediyehasemani
ت : 17 شهریور 1391
بازدید : 199
نظرات : 0
ترجمه قرآنی 2

{ترجمه ی قرآنی}

کلماتی  که برای شما آشنا هستند (2)

کلمه                        معنی                        تعداد

اَحَد                    یکتا، یکی، کسی               74

اَحزاب             گروهها، جمع حزب               19

اِحسان                       نیکی                        12

اَحسَن                       نیکوتر                      36

اُحکُم                       حکم کن                      7

اُخت                 خواهر، جمع:اَخوات              14

اختِلاف           آمد و شد، گردش، اختلاف           6

اِختلاف               آمد و شد ، اختلاف               7

اُخری                    دیگر، دیگری                  26

اِخوان                 برادران، جمع اَخ              22

اَدخِل             داخل کن، وارد کن             7

اِذن                          اجازه                        39

اَزواج       همسران، جفتها، جمع زوج          76

اِستَقامو        راستی و درستی پیشه کردند         4

اِسراف                     زیاده روی                       2

اِسرائیل            نام دیگر حضرت یعقوب            43

اَسفَل             پایین ترین، پایین تر               6

اسم                          نام                            139

اَشَدّ                 شدید تر، سخت تر              31

اَشرَقَت                  روشن شد                      1:: لینک ثابت
ن : hediyehasemani
ت : 4 مهر 1390
بازدید : 201
نظرات : 0
ترجمه قرآنی (1)

{ترجمه ی قرآنی}

کلماتی  که برای شما آشنا هستند (1)

کلمه                      معنی                    تعداد

ءاباء                   پدران، جمع آب                  64

ءاثار                نشانه ها، جمع اثر              14

ءاخِر                          پایان                        40

ءال                        خاندان                        25

ءامِنین              باامنیت، جمع ءامن              8

ءایات           نشانه ها، معجزه ها              295

ءایَه                         نشانه                       86

اَب، اَبا، ابو، ابی         پدر، سرپرست               46

اَبَدا                 همیشه، هیچ وقت                28

اَبشروا                شادمان باشید                   1

اَبصار                چشمها، جمع بصر                48

اِبن                           پسر                           40

اَبن السَّبیلِ         در راه مانده، درمانده            8

اَبناء           پسران، فرزندان، جمع ابن            22

اَبواب                       درها، جمع باب               27

اِتَّخَذوا                  گرفتند، قرار دادند                30

اِجتَمَعَت                       جمع شد                      1

اَجر                      مزد، پاداش                      93  

اِجعَل                          قرار ده                        20

اَجمَعینَ                      همه                          23  :: لینک ثابت
ن : hediyehasemani
ت : 18 شهریور 1390
بازدید : 204
نظرات : 1
ترجمه قرآنی

«اِنّ هذا القرآن یهدی للتّی هی اقوم» (اسراء-9)

این قرآن مردم را به سوی آیینی راهنمایی میکند که از همه ی آیین ها و روش ها درست تر است.

  

قرآن کریم از حدود 77 هزار  کلمه تشکیل شده است و این کلمات بدون تکرار 11 هزار کلمه می باشد قابل توجه است که تنها هزار کلمه در قرآن بسیار تکرار شده است به نحوی که همین هزار کلمه بیش از 70 درصد کلمات قرآن را شامل می شود به این هزار کلمه که تعداد تکرار آن در جدول آمده <لغات اکثر> می گویند.

این کتاب (آموزش ترجمه قرآن) درپی آموزش لغات اکثر طراحی گردیده تا قرآن آموزان بتوانند با یادگیری معنای کمترین لغات، بیشترین عبارات و آیات قرآن را معنا کنند.

ضمنا این کلمات در دو دسته «آشنا» و «جدید» تقسیم گردیده است. کلمات آشنا آن دسته از کلمات قرآن هستند که در زبان پارسی نیز بکار می روند و معنای آن در دو زبان نزدیک به هم می باشند و کلمات جدید غیر از کلمات آشنا و عموما از همان لغات اکثر قرآن می باشند.

«وبلاگ قرآنی و حدیث افتخار دارد این کلملات را به صورت 20 کلمه ای به بازدید کنندگان و قرآن دوستان عزیز عرضه کند»:: لینک ثابت
ن : hediyehasemani
ت : 18 شهریور 1390
بازدید : 241
نظرات : 2